Dr. A van Voorthuysenschool ontvangt donatie BPD

4 oktober '17

Vanochtend heeft Mariëtte Merkelbach, locatiedirecteur Dr. A van Voorthuysenschool in de Wielewaal in Rotterdam een cheque ter waarde van €2.000,00 overhandigd gekregen van Peter Immers, gebiedsmanager van BPD Ontwikkeling Regio Zuid-West.

Wat een verrassing!

“Wij zijn ontzettend blij en verrast met deze donatie en het bedrag zal geheel ten goede komen aan het onderwijs en de kinderen”, zegt Merkelbach. “Het regulier budget bestemd voor leermiddelen en personeel laat weinig ruimte voor de extra dingen die we voor de kinderen willen doen. Met het geld kunnen we nu bijvoorbeeld het winkeltje in de school opknappen. Hier leren de leerlingen boodschappen doen en met geld omgaan. Of we kunnen verhoogde moestuinbedden van baksteen maken, zodat de kinderen weer een schooltuintje hebben. Een andere lang gekoesterde wens is ook de aanschaf van vernieuwende ICT-leermiddelen. Bijvoorbeeld VR-brillen, waarmee we de kinderen kunnen voorbereiden op ervaringen buiten de school. Het gaat dan om de dagelijkse dingen, zoals het reizen met de bus of als ze de overstap maken naar het voortgezet onderwijs, om te laten zien hoe de school er van binnen uitziet.”

Groen, geborgenheid en gemeenschapszin

BPD heeft het geld ingezameld tijdens een golftoernooi en wil dit inzetten voor een goed doel binnen de wijk de Wielewaal die de gebiedsontwikkelaar de komende tien jaar gaat ontwikkelen. “Eerder dit jaar heeft Mariëtte Merkelbach mij rondgeleid door de Dr. A van Voorthuysenschool in de Wielewaal”, vertelt Immers van BPD Ontwikkeling. “BPD gaat hier de komende tien jaar een nieuwe wijk ontwikkelen waar groen, geborgenheid en gemeenschapszin centraal staan. Vanuit die functie heb ik een bezoek gebracht aan de school om kennis te maken en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik ben geraakt door de grote betrokkenheid en inzet van de school voor deze groep kwetsbare kinderen die zij een veilige en goede plek in de maatschappij wil geven. Bij BPD werken wij vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en idealen. Zeker in De Nieuwe Wielewaal proberen we de gemeenschapszin ‘mee’ te ontwikkelen, zodat bestaande en nieuwe bewoners in harmonie samenleven. Als je ziet hoeveel goede dingen deze school doet met beperkte middelen, dan kunnen ze een extra steuntje in de rug goed gebruiken. Zo is de inzamelingsactie van BPD op poten gezet.”

Dr. A. van Voorthuysenschool

De Dr. A. van Voorthuysenschool in de Wielewaal in Rotterdam-Zuid is een school van BOOR voor Speciaal Onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. Op deze locatie zitten kinderen van vier tot dertien. Naast kinderen met leerproblemen zijn er ook kinderen met bijvoorbeeld autisme, hechtingsproblemen en ADHD. De school werkt vanuit de pijlers: relatie, competentie en autonomie. Belangrijkste doelstelling is de kinderen zelfredzaam te maken, zodat ze minder kwetsbaar zijn en met meer zelfvertrouwen hun plekje vinden in de maatschappij. Het motto van de school is dan ook ‘Ik kan het echt’.v

BPD Ontwikkeling & De Nieuwe Wielewaal

BPD Ontwikkeling is als gebiedsontwikkelaar verantwoordelijk voor de herontwikkeling van De Nieuwe Wielewaal. BPD zet zich in voor het realiseren van leefomgevingen die zelf ook leven. Ze ontwikkelen voor mensen en vervullen graag één van hun eerste levensbehoeften: een prettige woning en een plezierige woonomgeving waarin mensen in harmonie met elkaar samenleven. In De Nieuwe Wielewaal komen 675 woningen in verschillende prijsklassen, van sociaal tot (middel)dure koop.