Vereniging Allemaal Wielewaal: samen zorgen voor de wijk

29 mei '24

In de Wielewaal bouwen we met huidige en nieuwe bewoners samen aan een nieuwe wijk. Om ervoor te zorgen dat de wijk zo goed mogelijk in stand wordt gehouden, vraagt dat aandacht van iedereen. Daarom is de Vereniging Allemaal Wielewaal opgericht. Afgelopen maandag (27 mei) vond de oprichtingsvergadering plaats in het Wielewaalhuis. Iedereen die in de nieuwbouw woont of gaat wonen is via de eigen woonblok-beheervereniging betrokken bij de vereniging. 

Wil je weten hoe het ook alweer precies zit met de beheerverenigingen van de bouwblokken en de overkoepelende Vereniging Wielewaal? We hebben er een video over gemaakt.

Wat doet de Vereniging Wielewaal?

De vereniging heeft verschillende taken. Deze zijn vastgelegd in de Akte Vereniging Wielewaal. De vereniging stelt commissies samen die verantwoordelijk zijn voor o.a. het beheren van het Wielewaalhuis, het organiseren van activiteiten én het meedenken en meedoen over de inrichting van bijvoorbeeld de deeltuin. Daarnaast heeft de vereniging een belangrijke taak en vergaande bevoegdheden om de uniforme uitstraling van de Wielewaal te bewaken.

Waarom een Vereniging Wielewaal

Ieder woonblok heeft een beheervereniging waarin je met je directe buren samen zorg draagt voor jouw woonblok. Om ook de kwaliteit, uitstraling en het sociale karakter van de Wielewaal in de toekomst vast te houden, is er ook de Vereniging Wielewaal. Iedereen die in de nieuwbouw woont of gaat wonen is via de eigen woonblok-beheervereniging betrokken bij die vereniging. 

Wat is het doel van de vereniging?

 • Het (financieel) beheren en onderhouden van:
  • De mandelige hagen en bijbehorende voortuinhekwerken
  • Het Wielewaalhuis;
  • De (toekomstige) deeltuin;
 • Het zorgen voor de naleving van het kleurenschema van de bouwblokken;
 • Het leggen en onderhouden van contacten met stakeholders van de wijk;
 • Eigenaar en gebruik van de 'social media' en ‘virtual community’ (de website allemaal-wielewaal.nl);
 • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen.

Binnenkort delen we de notulen van de vergadering met de eigenaren en maken we bekend wie er in het bestuur zit en welke commissies er precies zijn.

  Lees het laatste nieuws
Vragen? Neem contact op